Ανέκδοτα

  1. Ποιο είναι το αντίθετο του «Αθήναι»;                    (Αθμηνειναι)
  2. Τι κοινό έχει μία υποβρύχιο με ένα κρεμμύδι;              (Δεν είναι και τα δύο λάμπες.)
  3. Τι πρέπει να υπάρχει για να ανοίξεις μία πόρτα;     (Να είναι κλειστή)
  4. 7 και 3 ένδεκα ή έντεκα;                                                (δέκα)
  5. Τα καλύτερα πράγματα στην ζωή είναι……………..στον φούρνο με πατάτες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *